You can save this artwork

Confessions of a canvas

Meline Höijer Schou

Painting Oil 90 x 96 cm 2016

SOLD

Owner: Meline Höijer Schou (Meline Höijer Schou) | Author: | Production year: 2016 | Category: Måleri | Medium: Olja | Style: Fine art | Subject: Människor | Price: 29000 | Information: An oil painting which have lived through several phases of construction and finally reconstruction.I began working on it in 2007 and in 2016 it was finally finished. A “sense of want” was missing. A lack there of. Behind the canvas it´s true intensions lie and that had to get through. So, I cut parts from another painting and put them on top of the earlier painting. Nu it is ready and done. | Information[lang]: En oljemålning som gått igenom flera faser av konstruktion och slutligen rekonstruktion sedan den påbörjades 2007. 2016 stod verket färdigt. Det som saknades var avsaknaden. Bakom canvasen låg verkets rätta bevekelsegrunder och de måste få komma fram. Därför skar jag sönder delar av en annan duk och fäste över delar av den tidigare målningen. Nu stod verket klart. |